Bewonersparticipatie op maat

Bewoners weten wat er speelt in hun buurt en zetten zich graag in voor verbeteringen in de eigen leefomgeving. Andersom wil de gemeente bewoners betrekken bij plannen en besluitvorming. Toch blijkt samenwerking tussen bewoners en overheid vaak lastig te realiseren. Ondernemen in Buurtwerk overbrugt de afstand en biedt passende oplossingen om te komen tot co-creatie.

Regie

Mensen hebben graag regie over hun leven. Ze voelen zich eigenaar van hun woonomgeving en willen dus ook zeggenschap over veranderingen. Alleen je mening mogen geven, waarna andere mensen het besluit nemen? Dat is niet meer voldoende. Mensen willen serieuze gesprekspartners zijn en directe invloed hebben.

Samen creëren

Met een zorgvuldige aanpak kunnen bewoners dit ook heel goed aan. Wat werkt is een combinatie van kaders aangeven, objectieve informatie delen en externe procesbegeleiding, zodat een gelijk speelveld ontstaat. Zo breng je alle kennis samen en kunnen bewoners – goed geïnformeerd en goed voorbereid – krachtige en breed gedragen besluiten nemen. Tegenwerken wordt samenwerken.

Op maat

Elke buurt of wijk is uniek en vraagt om een afgestemd plan voor bewonersparticipatie.
Ondernemen in Buurtwerk heeft ervaring met het uitwerken van passende participatietrajecten en kan ook contact maken met bewoners die ‘moeilijk bereikbaar’ zijn. Met een directe aanpak en samenwerkende houding ontstaat een traject dat energie geeft en eigenaarschap in de eigen buurt.

Vertrouwen herwinnen

De participatietrajecten van Ondernemen in Buurtwerk geven bewoners werkelijke inspraak, gedeeld eigenaarschap en daarmee ook vernieuwd vertrouwen in de overheid. Zo kan Ondernemen in Buurtwerk ook hulp bieden in situaties waarin de verhouding tussen bewoners en overheid is verstoord en er geen gesprek meer mogelijk lijkt. Door aandacht, informele bijeenkomsten en verbindende activiteiten komt er voor de betrokken partijen weer ruimte om samen te creëren.

Meer weten over bewonersparticipatie op maat? Neem gerust contact op.