WERKERVARING

Buurtmaker

2018 – heden in opdracht van de gemeente Deventer

Als Buurtmaker in de Deltabuurt en het Oranjekwartier heb ik – samen met de wijkmanager – gewerkt aan een brede wijkvisie. We hebben met succes ruimte kunnen creëren voor maatwerk binnen een generiek beleid.

 • Per buurt en thema een analyse maken.
 • Specifiek zoeken naar buurten en thema’s waarin de huidige inzet niet tot de gewenste resultaten heeft geleid.
 • Structuur geven aan complexe thema’s die al jaren spelen.
 • Zoeken naar vernieuwende vormen en processen die oplossingen bieden bij huidige programma’s (openbare ruimte, afval, kamerverhuur & illegaliteit en versterken/verbinden bewoners in de wijk).
 • Procesregisseur voor het Leefbaarheidsplan in het Oranjekwartier
 • Procesbegeleider bij bewonersparticipatie MJOP

Wijkmanager in Voorstad en Zandweerd

2020 – 2022 in opdracht van Gemeente Deventer

Sociaal Programma Rivierenwijk

2018 – 2019 in opdracht van Woningstichting Rentree

 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven in de wijk (opbouwwerk).
 • Procesondersteuning van de wijkmanager bij visieontwikkeling van de wijk.
 • Procesondersteuning van het multidisciplinaire team rondom integrale individuele hulp achter de voordeur.

Generalist in sociale wijkteams

2015 – 2018  gemeente Deventer

 • Voeren van keukentafelgesprekken.
 • Ondersteuning van bewoners bij hun aanvraag voor WMO-voorzieningen.
 • Begeleiding hulpverleningstrajecten.
 • Zoeken naar maatwerk voor bewoners.
 • Coaching on the job van teamleden uit andere werkdisciplines.
 • Ontwikkeling en begeleiding van trainingen voor bewoners: opleiding tot vrijwillige coaches voor de buurt.

Wijkopbouwwerker

2000 – 2008 en 2011 – 2015 Rastergroep Deventer

Als opbouwwerker maakte ik deel uit van de beroemde Deventer wijkaanpak!

 • Ondersteuning van bewoners bij het vormgeven van hun eigen proces om regie in de buurt op te pakken.
 • Afstemmen en de samenhang zoeken tussen bewoners, organisaties en gemeente.
 • Verbinden op buurt, wijk- en stadsniveau.
Teamcoach & Adviseur

Senior Teamtrainer, Teamcoach & Adviseur

2008 – heden, Team4Teams.nl

 • Trainingsonderwerpen: teambuilding, effectiever communiceren, communicatiestijlen, feedback geven/ontvangen, outdoor als middel voor gedragsverandering, omgaan met spanning op de werkvloer,  veranderingsprocessen in teams.
 • Interne opleiding nieuwe trainers binnen YMCA.
  Relatiebeheer/netwerken.
 • Begeleiding 300 vrijwilligers YMCA Vakantie BV
 • Ontwikkelen nieuwe methodieken en outdooroefeningen.
 • Projectcoördinatie.

 

Missie, visie & werkwijze

Missie

Van overleven naar samenleven. Samen voor geluk, welzijn en welvaart in de eigen steden, wijken en dorpen. Ik wil bewoners stimuleren en inspireren om mee te doen in de lokale samenleving. Gemeenten wil ik ondersteunen en adviseren in hun samenwerking met bewoners en bij het bieden van maatwerk van beleid in wijken.

Visie

Als sociaal ondernemer in buurt- en wijkontwikkeling is mijn motto: dat wat je aandacht geeft, groeit! Samen ontdekken – samen veranderen.

Werkwijze

 • Deskundig en bescheiden, de bewoners voorop.
 • Mensen aan het roer laten waar dat kan en helpen waar nodig.
 • Gedreven, met passie en plezier aan de slag.
 • Creatief, met lef, eerlijk en betrokken.
 • Elke keer in staat om formele en informele spelers bij elkaar te brengen en te zorgen voor draagvlak.
Competenties

Mijn belangrijkste competenties

 • Samenwerken: aansluiten bij en verbindingen leggen met.
 • Ondernemen: proactief handelen, creativiteit, kansen zien en doorpakken.

Ondersteunende competenties

 • Signaleren
 • Out of the box denken en handelen
 • Netwerken
 • Analyseren en strategisch denken
 • Verbanden leggen
 • Verbinden en activeren
 • Slagvaardig optreden
 • Eigen krachten van burgers aanwenden
 • Project- en procesmatig werken

Wat anderen over mij zeggen

Anderen ervaren mij als een gedreven, enthousiaste werker, die medewerkers binnen de gemeente goed kan begeleiden bij het behalen van resultaten binnen participatietrajecten.

 

Referenties

Carolien Harkema, wijkmanager Gemeente Deventer (28 september 2023)

Vanuit de mijn rol als coördinator Buurtmakerij heb ik Valentijn leren kennen als een betrokken en enthousiaste werker. Zijn originele aanpak werkt verfrissend en verbindend. Creatief in het bedenken van oplossingen. Maar ook een doorzetter die gaat voor het resultaat en nooit vergeet om de mensen daarin mee te nemen. Hij gaat confrontaties niet uit de weg maar heeft daarbij altijd als insteek dat het samenwerkend moet zijn. Dus niet met gestrekt been erin, maar checken en op zoek naar wat het proces weer vlot trekt. Samen-werken, naar het meest optimale resultaat kenmerkt hem.

Met Team4Teams werk ik al zo’n 15 jaar samen en versterken we elkaar waar het gaat om (opnieuw) verbinden van groepen en belangen. In Team4Teams is daarvoor een praktische methode ontwikkeld die ook door Ondernemen in Buurtwerk wordt gebruikt. Vaak staan zorgen en problemen centraal bij de start. Met de methodiek van de Schaal van Samenwerking worden problemen, weerstanden en afstand tot elkaar benoemd en hertaald in mogelijkheden en verlangens. Met nieuw enthousiasme gaat men als vanzelf aan de slag. Eerst afstemmen op waar je naar toe wilt en dan werken aan wat daarin gemeenschappelijk is.

Vrijwilligerswerk

Waterscouting Zeeverkenners Deventer
Leider – Teamleider en Schipper (1995 – 2010)
Actief in het leidingteam , wekelijkse zeilactiviteiten en kampen voor kinderen van 10/16 jaar. Spel, avontuur, zeilen en vriendschappen voor het leven.

Procesbegeleider bij projecten rondom het waterwerk (2015 – heden)
Sponsor van de Zeeverkenners bij de nieuwbouw (2023) https://zeeverkennersdeventer.nl/sponsoren