Maatwerk

Participatie vraagt om maatwerk, tijd en creativiteit. Als Ondernemen in Buurtwerk breng ik ruime ervaring met me mee. In het starten en opzetten van participatietrajecten, in samenwerking met reguliere buurtwerkers. Zo ontstaat eigenaarschap in de wijk.

Bruggenbouwer

Bewoners hebben veel goede ideeën, maar vinden het lastig om aan te sluiten bij de processen binnen een gemeente. Ondernemen in Buurtwerk is hierbij uw bruggenbouwer en verbinder.
Ik werk net zo makkelijk met bewoners als met ambtenaren of adviseurs.
Ik sluit aan bij initiatiefnemers, onderzoek waar de energie zit en welke doelen men heeft. Verbind wensen aan elkaar, zoom uit op wijkniveau en verbind bewoners met de juiste sleutelfiguren binnen de gemeente.

Onafhankelijk procesbegeleider

De dubbelrol van de gemeente als procesbegeleider en regisseur is een lastige bij participatietrajecten. Onafhankelijke procesbegeleiding geeft de gemeente ruimte binnen het proces met bewoners.
Mijn aanpak is gericht op snelle verbeteringen, met energie en creativiteit. Ik leg duurzame verbindingen in een wijk en zorg voor een stevige uitvoering. In nauw overleg met de opdrachtgever, pakken we zo nodig door en overbruggen we tegenstellingen.

Strategisch inzicht

Ik kan goed navigeren binnen het krachtenveld van en positiespel tussen het gemeentelijk beleid en de zelfredzaamheid van bewoners. Mijn creativiteit, analytisch vermogen en strategisch inzicht zorgen voor een frisse wind en geven energie. Het coachen op houding en rol van werkers binnen de gemeente of in de wijk is onderdeel van het begeleidingsproces.

Buurtmaker Deltabuurt

Ondernemen in Buurtwerk werkt altijd op maat. Een mooi voorbeeld van mijn aanpak is mijn opdracht als Buurtmaker Deltabuurt in Deventer. Binnen succesvol generiek beleid heb ik specifiek maatwerk voor de buurt kunnen realiseren. Samen met de wijkmanager brede thema’s op gepakt, door organisaties in de wijk aan elkaar te koppelen, werkafspraken te maken en informatie te delen.